Menu

Strona Główna
Ostatnio dodane
Dokumenty szkolne
Rada Rodziców
Informacje psychopedagoga
Rekrutacja
Biblioteka szkolna
UKS "Płomyk"
"Szkolny NIÓS"
Wszystko o sztuce - także eksperyment pedagogiczny
Sekcja wędkarska
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finaliści i laureaci
Autografy polskich sportowców
Hymn gimnazjum
Hymn szkoły podstawowej
Podziękowania
Raport z ewaluacji - Gimnazjum Nekla
Tendencja rozwojowa szkoły
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rok szkolny 2014/2015
Zobacz w archiwum
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ROK SZKOLNY 2015/2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dziennik elektroniczny
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Zajęcia pozalekcyjne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informacje ogólne
Świetlica szkolna
Harmonogram lekcji i przerw
Harmonogram dowożenia uczniów
Harmonogram dyżurów dla rodziców
Harmonogram zebrań z rodzicami
Grono pedagogiczne
Wychowawcy klas i przydział sal
Dodatkowe dni wolne w 2015/2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Komunikaty
Konkurs dla gimnazjalistów "Oddal to"
Półkolonie - komunikat
Nasze Zasady, Twoje Bezpieczeństwo
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Harmonogram rekrutacji
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
Otwarcie siłowni
Zbieramy zużyte baterie
Komunikaty archiwalne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konkursy
Konkursy archiwalne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samorząd Uczniowski
Samorząd gimnazjum
Samorząd szkoły podstawowej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uroczystości i wydarzenia
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP Drukuj Email
Redaktor: Zofia Konecka   
08.12.2011.

 

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół w Nekli

Z dniem 19.04.2011 r. rozpoczęła się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nekli, realizacja projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

W ramach tego projektu w naszej szkole realizowanych było siedem grup zajęć:

1) zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,

2) zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

3) zajęcia logopedyczne,

4) zajęcia socjoterapeutyczne,

5) gimnastyka korekcyjna,

6) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych

     z uwzględnieniem zdolności matematyczno - przyrodniczych,

7) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - j. angielski,

 

Projektem objętych było w naszej szkole 71 uczniów. Realizowała go z zaangażowaniem profesjonalna, odpowiednio wykształcona kadra pedagogiczna składająca się z 12 nauczycieli: Jolanta Najtkowska, Anna Nowaczyk, Małgorzata Kubiaczyk, Gabriela Szczepańska, Barbara Migdalska, Katarzyna Kulczak, Zofia Konecka, Maria Wojciechowska, Julia Głowacz, Elwira Przyjemska, Magdalena Najtkowska i Mateusz Jackowski.

Były to zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego. Rezultaty i produkty projektu przyczyniły się do włączenia naszej szkoły w realizację nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, której charakter wymagał wdrożenia kompleksowego programu uwzględniającego indywidualizację pracy z dzieckiem.

Dzięki realizacji projektu nasza szkoła została doposażona w nowe pomoce dydaktyczne, które ułatwiają uczniom przyswajanie wiadomości i sprawiają, że lekcje są ciekawsze i atrakcyjniejsze.

Zofia Konecka

  

 

 

 

 

Zmieniony ( 21.07.2012. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »