Menu

Strona Główna
Ostatnio dodane
Dokumenty szkolne
Rada Rodziców
Informacje psychopedagoga
Rekrutacja
Biblioteka szkolna
UKS "Płomyk"
"Szkolny NIÓS"
Wszystko o sztuce - także eksperyment pedagogiczny
Sekcja wędkarska
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finaliści i laureaci
Autografy polskich sportowców
Hymn gimnazjum
Hymn szkoły podstawowej
Podziękowania
Raport z ewaluacji - Gimnazjum Nekla
Tendencja rozwojowa szkoły
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Rok szkolny 2014/2015
Zobacz w archiwum
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ROK SZKOLNY 2015/2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dziennik elektroniczny
Plan lekcji
Wykaz podręczników
Zajęcia pozalekcyjne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Informacje ogólne
Świetlica szkolna
Harmonogram lekcji i przerw
Harmonogram dowożenia uczniów
Harmonogram dyżurów dla rodziców
Harmonogram zebrań z rodzicami
Grono pedagogiczne
Wychowawcy klas i przydział sal
Dodatkowe dni wolne w 2015/2016
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Komunikaty
Konkurs dla gimnazjalistów "Oddal to"
Półkolonie - komunikat
Nasze Zasady, Twoje Bezpieczeństwo
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci
Harmonogram rekrutacji
Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?
Otwarcie siłowni
Zbieramy zużyte baterie
Komunikaty archiwalne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Konkursy
Konkursy archiwalne
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samorząd Uczniowski
Samorząd gimnazjum
Samorząd szkoły podstawowej
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Uroczystości i wydarzenia
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Finaliści i laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w ZS w Nekli Drukuj Email
Redaktor: Anna Frąszczak   
17.02.2016.

 

Finaliści i laureaci (od 1999r.)

Niżej wymienieni uczniowie, to finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, a niektórzy z nich zdobyli również zaszczytny TYTUŁ LAUREATA.


 
 Szkoła Podstawowa
 
 Lp.
 Imię i nazwisko
 Rok szkolny
 Przedmiot
 Tytuł Laureata
 1.
 Piotr Szymczak
 2009/2010
 konkurs matematyczno-przyrodniczy
 LAUREAT
 2. Hanna Górska
 2013/2014
 konkurs humanistyczny
 -
 3.
 Tymoteusz Handkiewicz
 2016/2017
 konkurs przyrodniczy  ???
 4.
 Tymoteusz Handkiewicz  2016/2017  konkurs matematyczny  ??? Gimnazjum
 
 Lp.
 Imię i nazwisko
 Rok szkolny
 Przedmiot
 Tytuł Laureata
 1.
 Łukasz Migdalski
 2000/2001
 matematyka
 -
 2. Maciej Matuszewski
 2000/2001 matematyka
 -
 3.
 Marta Bartkowiak
 2001/2002 chemia
 -
 4.
 Łukasz Migdalski 
 2001/2002 matematyka
 -
 5.
 Agnieszka Frąszczak
 2003/2004
 matematyka
 -
 6.
 Małgorzata Śruba
 2004/2005
 matematyka
 -
 7.
 Anita Borwin
 2005/2006
 język polski
 -
 8.
 Justyna Śliwka
 2005/2006 matematyka
 -
 9.
 Anita Borwin
 2006/2007 geografia
 -
 10.
 Filip Strzyżewski
 2007/2008 matematyka LAUREAT
 11.
 Jakub Szymczak
 2007/2008 matematyka LAUREAT
 12.
 Mikołaj Dopierała
 2008/2009 matematyka -
 13.
 Michał Fabian 2009/2010
 fizyka
 LAUREAT
 14.
 Aleksandra Grygiel 2009/2010 geografia -
 15.
 Dorota Łopatka  2009/2010 język polski
 LAUREATKA
 16.
 Magdalena Stachowiak
 2009/2010
 matematyka
 -
 17.
 Marcin Zdziabek
 2009/2010
 matematyka
 -
 18.
 Piotr Szymczak
 2010/2011 geografia
 -
 19.
 Marcin Spochacz
 2011/2012
 fizyka
 -
 20.
 Piotr Szymczak 2011/2012
 geografia
 LAUREAT
 21.
 Aleksandra Brzychcy
 2012/2013
 geografia
 -
 22.
 Marta Kapczyńska
 2012/2013
 język polski -
 23.
 Piotr Szymczak
 2012/2013
 fizyka
 LAUREAT
 24.
 Piotr Wróblewski
 2012/2013
 fizyka -
 25.
 Aleksandra Wiśniewska
 2015/2016 matematyka
 LAUREATKA
 26. Hanna Górska
 2016/2017
 fizyka
  -
 27.
 Anna Waliszka
 2016/2017 matematyka LAUREATKA
 

 

Finaliści i laureaci gimnazjum - podział ze względu na przedmioty:

 chemia,
 fizyka,
 geografia,
 język polski,
 matematyka.

 

 Chemia
 
 Lp.
 Imię i nazwisko
 Rok szkolny
 Przedmiot
 Tytuł Laureata
 1.
 Marta Bartkowiak
 2001/2002 chemia
 -

 

 Fizyka
 
 Lp.
 Imię i nazwisko
 Rok szkolny
 Przedmiot
 Tytuł Laureata
 1.
 Michał Fabian 2009/2010
 fizyka
 LAUREAT
 2.
 Marcin Spochacz
 2011/2012
 fizyka
 -
 3.
 Piotr Szymczak
 2012/2013
 fizyka
 LAUREAT
 4.
 Piotr Wróblewski
 2012/2013
 fizyka -
 5.
 Hanna Górska
 2016/2017
 fizyka
 -

 

 Geografia
 
 Lp.
 Imię i nazwisko
 Rok szkolny
 Przedmiot
 Tytuł Laureata
 1.
 Anita Borwin
 2006/2007 geografia
 -
 2.
 Aleksandra Grygiel 2009/2010 geografia -
 3.
 Piotr Szymczak
 2010/2011 geografia
 -
 4.
 Piotr Szymczak 2011/2012
 geografia
 LAUREAT
 5.
 Aleksandra Brzychcy
 2012/2013
 geografia
 -

 

 Język polski
 
 Lp.
 Imię i nazwisko
 Rok szkolny
 Przedmiot
 Tytuł Laureata
 1.
 Anita Borwin
 2005/2006
 język polski
 -
 2.
 Dorota Łopatka  2009/2010 język polski
 LAUREATKA
 3.
 Marta Kapczyńska
 2012/2013
 język polski -

 

 Matematyka
 
 Lp.
 Imię i nazwisko
 Rok szkolny
 Przedmiot
 Tytuł Laureata
 1.
 Łukasz Migdalski
 2000/2001
 matematyka
 -
 2. Maciej Matuszewski
 2000/2001 matematyka
 -
 3.
 Łukasz Migdalski 
 2001/2002 matematyka
 -
 4.
 Agnieszka Frąszczak
 2003/2004
 matematyka
 -
 5.
 Małgorzata Śruba
 2004/2005
 matematyka
 -
 6.
 Justyna Śliwka
 2005/2006 matematyka
 -
 7.
 Filip Strzyżewski
 2007/2008 matematyka LAUREAT
 8.
 Jakub Szymczak
 2007/2008 matematyka LAUREAT
 9.
 Mikołaj Dopierała
 2008/2009 matematyka -
 10.
 Magdalena Stachowiak
 2009/2010
 matematyka
 -
 11.
 Marcin Zdziabek
 2009/2010
 matematyka
 -
 12.
 Aleksandra Wiśniewska
 2015/2016 matematyka
 LAUREATKA
 13.
 Anna Waliszka
 2016/2017
 matematyka
 LAUREATKA

 POWRÓT

Anna Frąszczak

 


  

Zmieniony ( 21.03.2017. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »